ارسال لیست حق بیمه از طریق سامانه ES

ارسال لیست حق بیمه از طریق سامانه ES

با توجه به اینکه وفق دستور اداری شماره  5979/1400/5020  مورخ 19/08/1400 مدیر کل محترم وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 01/09/1400 سامانه SAMT غیر فعال گردیده و لیست و حق بیمه کارفرمایان کارگاه ها بایستی از طریق سامانه  ES.TAMIN.IR ارسال گردد و اطلاعات هویتی کارگاه، نامنویسی بیمه شدگان کارگاه، ثبت تعهد ابلاغ الکترونیکی کارفرما، نامنویسی واگذارندگان کار قراردادهای پیمانکاری، ثبت شناسه ملی کارگاه های حقوقی در سیستم بایستی به درستی انجام گردیده و تایید آن توسط واحد وصول حق بیمه شعبه انجام گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه دستگاه های زیر مجموعه اطلاع رسانی گردد تا ضمن اقدامات لازم در خصوص ثبت اطلاعات کارگاه و بیمه شدگان تحت پوش تمهیداتی اندیشیده شود تا در ارسال لیست بیمه شدگان کارگاه تاخیری صورت نپذیرفته و وفق ماده 39 ق.ت.ا در موعد مقرر نسبت به ارسال لیست شاغلین تحت پوشش کارگاه به این سازمان اقدام لازم را مبذول فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید