حسین اله وردی سرآسیابی

نجاری

حسین اله وردی سرآسیابی

نجاری

نام واحد صنفی: فوما

شماره تلفن واحد صنفی : 33110897-034

شماره همراه : آقای حسین اله وردی سرآسیابی 09133410346

آدرس واحد صنفی : کرمان، بزرگراه امام محله صنعتی کوچه شماره 3 داخل عقب نشینی سمت راست

دیدگاهتان را بنویسید