عقد قرارداد با افراد دارای جواز کسب

در مصاحبه ای اختصاصی که ماهنامه فجر اصناف کرمان با رئیس اتحادیه انجام داد، درخواست اصلی هیات مدیره و اعضای این اتحادیه اینگونه عنوان گردید؛ که تمامی کارفرمایان و مصرف کنندگان برای انجام سفارشات خود فقط به واحد های صنفی دارای جواز کسب مراجعه کنند تا با اطمینان خرید یا سفارش خود را به انجام رسانند و از حمایت های قانونی برخوردار گردند.

” افراد فاقد پروانه کسب، که از طریق فضای مجازی بدون داشتن مغازه یا کارگاه خدمات تجاری ارائه می کنند مشکلات زیادی را برای مشتریان به وجود می آورند.”

محمد آشورزاده، رئیس اتحادیه

همچنین ایشان خواستار کنترل نرخ های مواد اولیه و مصالح خام مصرفی هستند که همه روزه در حال تغییر و افزایش بوده و از این طریق هم فروشندگان و هم مصرف کنندگان دچار آسیب می شوند که اکثرا موضوع شکایات ارسالی به اتحادیه است.

یکی دیگر از مشکلاتی رایج، محاسبه قیمت کابینت به صورت دستمزد درصدی است که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می گردد و اکثرا منجر به طرح شکایت می شود، که با فرهنگ سازی می توان معضل فوق را رفع و قراردادها به صورت قانونی و بر حسب متر طول عقد شوند.

همچنین در این مصاحبه جناب آقای آشورزاده از استانداری محترم استان، سازمان صنعت و معدن استان و اتاق اصناف استان تقاضای همکاری نمودند تا از صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه های مبلمان و مصنوعات چوبی خودداری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید