پیشگیری از پیک ششم بیماری کرونا

پیشگیری از پیک ششم کرونا

پیشگیری از پیک ششم بیماری کرونا

اعضا محترم جهت پیشگیری از پیک ششم بیماری کرونا حسب اطلاع اتاق اصناف کرمان، خواهشمند است نسبت به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، عدم تجمع، عدم ارائه خدمات به مشتریان فاقد ماسک، واکسینه نمودن متصدیان و کارکنان واحد صنفی خود اقدام فرمائید. 

دیدگاهتان را بنویسید