کارت واکسیناسیون کوید 19

کارت واکسیناسیون کوید 19

کارت واکسیناسیون کوید 19

اعضا محترم احتراما پیرو اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی، خواهشمند است ضمن رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، یک نسخه از کارت واکسن کوید 19 خود و افراد شاغل در آن واحد صنفی را جهت رویت مامورین بهداشت، در دسترس داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید