جواز کسب های منقضی شده

جواز کسب باطل شده

جواز کسب های منقضی شده

قابل توجه کلیه اعضا تحت پوشش اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان که اعتبار جواز کسب آنها به اتمام رسیده است؛

بر اساس نامه شماره 6155 مورخ 1400/11/17 اتاق اصناف کرمان و نامه شماره 63835 مورخ 1400/11/13 سازمان صمت و نامه شماره 7/6/14954 مورخ 1400/11/09 اتاق اصناف ایران مستند به تبصره 5 ماده 12 قانون نظام صنفی به اطلاع می رساند کلیه جواز کسب های منقضی شده ظرف یک ماه آینده ابطال و واحدهای صنفی مذکور تعطیل خواهند شد. لذا خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تمدید جواز کسب های خود اقدام فرمائید.