سامانه امید

اخذ و نصب کد QR

اخذ و نصب کد QR اعضا محترم احتراما حسب دستورالعمل شماره 852 و 1401/02/22 کلیه واحدهای صنفی موظف به اخذ و نصب کد QR  در واحدهای صنفی خود می باشد.

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آسیا

بیمه تکمیل درمان

ثبت نام بیمه تکمیل درمان اعضا محترم صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان ثبت نام بیمه تکمیل درمان با شرکت بیمه آسیا آغاز شد. حق بیمه هر نفر

ادامه مطلب »
جواز کسب باطل شده

جواز کسب های منقضی شده

جواز کسب های منقضی شده قابل توجه کلیه اعضا تحت پوشش اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان که اعتبار جواز کسب آنها به اتمام رسیده است؛ بر اساس

ادامه مطلب »
تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم واکسن کرونا اعضا محترم، بر اساس نامه شماره 5646 مورخ 1400/10/26 اتاق اصناف کرمان به استحضار می رساند: کلیه مسئولین و کارکنان شاغل در واحد های صنفی

ادامه مطلب »

بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی اعضا محترم، بر اساس نامه شماره 5763 مورخ 1400/11/02 اتاق اصناف کرمان، به استحضار می رساند:  کلیه بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در سامانه موسسه

ادامه مطلب »

سامانه سکوی خدمات اصناف

سامانه سکوی خدمات اصناف اعضا محترم بر اساس نامه شماره 5755 مورخ 1400/11/03 اتاق اصناف کرمان، خواهشمند است نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده بر بستر سامانه سکوی خدمات اصناف

ادامه مطلب »