اعتبار جواز کسب

کنترل اعتبار جواز کسب

کنترل اعتبار جواز کسب اعضا محترم اتحادیه به علت تغییر سایت ایرانیان اصناف، پیام انقضا اعتبار جواز کسب به صورت سیستمی ارسال نمی شود، لذا خواهشمند است کنترل فرمائید حتما

ادامه مطلب »
واحدهای فروشندگی

جلوگیری از بروز اختلاف و شکایت

جلوگیری از بروز اختلاف و شکایت اعضا محترم صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان احتراما جهت جلوگیری از بروز اختلاف و شکایت، تمامی واحدهای فروشندگی موارد زیر را در

ادامه مطلب »
سامانه امید

اخذ و نصب کد QR

اخذ و نصب کد QR اعضا محترم احتراما حسب دستورالعمل شماره 852 و 1401/02/22 کلیه واحدهای صنفی موظف به اخذ و نصب کد QR  در واحدهای صنفی خود می باشد.

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آسیا

بیمه تکمیل درمان

ثبت نام بیمه تکمیل درمان اعضا محترم صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان ثبت نام بیمه تکمیل درمان با شرکت بیمه آسیا آغاز شد. حق بیمه هر نفر

ادامه مطلب »
جواز کسب باطل شده

جواز کسب های منقضی شده

جواز کسب های منقضی شده قابل توجه کلیه اعضا تحت پوشش اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان که اعتبار جواز کسب آنها به اتمام رسیده است؛ بر اساس

ادامه مطلب »
تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم واکسن کرونا اعضا محترم، بر اساس نامه شماره 5646 مورخ 1400/10/26 اتاق اصناف کرمان به استحضار می رساند: کلیه مسئولین و کارکنان شاغل در واحد های صنفی

ادامه مطلب »