بیمه تکمیل درمان

بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آسیا

ثبت نام بیمه تکمیل درمان

اعضا محترم صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان ثبت نام بیمه تکمیل درمان با شرکت بیمه آسیا آغاز شد.

حق بیمه هر نفر ماهانه 1,620,000 ریال (19,440,000 در سال) است.

لطفا جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1401/03/05 با دفتر اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس دفتر اتحادیه : 32250116-034

 

تعهدات شرکت بیمه آسیا 1401

دیدگاهتان را بنویسید