سبد خرید 0

اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان

سیزدهمین اعضای هیات مدیره منتخب اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان فعالیت خود را از بیست و پنجم آبان ماه هزار و سیصد و نود و هشت با دریافت مجوز از سازمان صنعت و معدن کرمان، آغاز فعالیت نمودند.

محمد آشور زاده

رئیس اتحادیه

محمد آشور زاده

حسین ایرانمنش

نایب رئیس اول اتحادیه

حسین ایرانمنش

محمد نوحی

نایب رئیس دوم اتحادیه

محمد نوحی

علی بهرمند

دبیر اتحادیه

علی بهرمند

اعضای هیات مدیره

خزانه دار اتحادیه

وحید رضا عسکری

حمید رشید پور

بازرس اتحادیه

حمید رشید پور

جلسات هیات مدیره

keyboard_arrow_up