اخذ و نصب کد QR

سامانه امید

اخذ و نصب کد QR

اعضا محترم احتراما حسب دستورالعمل شماره 852 و 1401/02/22 کلیه واحدهای صنفی موظف به اخذ و نصب کد QR  در واحدهای صنفی خود می باشد.

خواهشمند است در اسرع وقت در سامانه امید (Omid.gov.ir) ثبت نام و کد QRcode را اخذ و نصب فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید