الزام بر اجرای پروتکل های بهداشتی

محافظت در برابر ویروس کرونا

الزام بر اجرای پروتکل های بهداشتی

حسب دستور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و اطلاع اتاق اصناف کرمان، با عنایت به حاد شدن وضعیت ویروس کرونای جهش یافته و سرعت سرایت بیش از حد آن، تاکید دستگاه های متولی بهداشت بر الزام اجرای پروتکل های بهداشتی توسط واحد های صنفی می باشد.

چک لیست پروتکل های بهداشتی

  • فاصله گذاری به کمک خط کشی، حفاظ و …
  • رعایت فاصله یک متر بین شاغلین
  • رعایت فاصله حداقل یک متر بین خدمت گیرندگان
  • رعایت فاصله حداقل یک متر بین شاغلین و دریافت کننده خدمات
  • استفاده از ماسک به صورت صحیح
  • وجود امکانات بهداشتی ضد عفونی دست ها در محل
  • استفاده از کارتخوان توسط خریدار یا سایر روش های الکترونیکی به جای مبادلات نقدی
  • عدم ارائه خدمت به کسانی که ماسک ندارند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند

دیدگاهتان را بنویسید