اکبر رحیمی صادق

نجاری

اکبر رحیمی صادق

نجاری

نام واحد صنفی:

شماره تلفن واحد صنفی : 32465106-034

شماره همراه : آقای اکبر رحیمی صادق 09131971697

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار شیراز خیابان حافظیه ابتدای خیابان سمت چپ سومین مغازه

دیدگاهتان را بنویسید