بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی

اعضا محترم، بر اساس نامه شماره 5763 مورخ 1400/11/02 اتاق اصناف کرمان، به استحضار می رساند: 

کلیه بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در سامانه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی https://b2n.ir/u15857  بارگزاری شده است. جهت اطلاع می توانید به سایت مذکور مراجعه فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید