تسهیلات جهش تولید

تسهیلات جهش تولید

بر اساس مصوبه کارگروه رفع موانع جهش تولید و اعلام سازمان صمت و اطلاع اتاق اصناف کرمان، ثبت نام تسهیلات جهش تولید مخصوص واحد های صنفی تولیدی دارای جواز کسب معتبر از طریق سامانه بهین یاب آغاز گردیده است. متقاضیان واجد شرایط با مراجعه به سایت بهین یاب اقدام نمایند.

شرایط عمومی متقاضی

  • دارا بودن جواز تاسيس و يا مجوز صنفی معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضيان استفاده از تسهيلات (ثابت و در گردش) جهت تكميل طرح های نيمه تمام
  • دارا بودن يكی از مجوزهای پروانه بهره برداری، گواهی فعاليت صنعتی و يا كارت شناسايی معتبر برای متقاضيان استفاده از تسهيلات سرمايه ثابت (برای توسعه) و سرمايه در گردش
  • واحدهای توليدی با ويژگی های صنايع با ارزش افزوده بيشتر، صادراتی بودن محصول توليدی به استثنای مواد اوليه و خام، پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش و برخورداری از توان اشتغال زايی در اولويت انتخاب خواهند بود.
  • طرح های فناورانه كه دارای مجوز از معاونت علمی فناوری رياست جمهوری دارند.
  • واحدهایی كه در رابطه با توسعه صادرات غيرنفتی فعال می باشند و دارای پروانه بهره برداری / كارت شناسایی / گواهی فعاليت صنعتی می باشند.

شرایط تسهیلات

اولويت اصلی پرداخت تسهيلات با آن دسته از متقاضيان است كه عمدتا دارای مشكلات نقدينگی بوده و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش فنی، توان مديريت و بازار، مشكلی برای راه اندازی يا افزايش توليد نداشته و با دريافت اين تسهيلات قادر به راه اندازی سريع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبيت و يا افزايش توليد و اشتغال باشند. همچنين ميزان تسهيلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، بر اساس نياز واقعی بنگاه و بررسی های كارشناسی مراجع ذيصلاح از جمله بانک عامل خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید