تعطیلی پنجشنبه ها

تعطیلی دفتر اتحادیه

تعطیلی پنجشنبه ها

حسب دستور استانداری استان کرمان و اتاق اصناف کرمان به اطلاع می رساند، دفتر تمامی اتحادیه های صنفی پنجشنبه ها تا آخر مرداد ماه تعطیل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید