تنظیم قرارداد واحدهای تولیدی و خدمات فنی

واحدهای تولیدی

تنظیم قرارداد واحدهای تولیدی و خدمات فنی

اعضا محترم اتحادیه صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان احتراما خواهشمند است در تنظیم قرارداد واحدهای تولیدی و خدمات فنی خود به نکات زیر توجه فرمائید:

  • در ابتدا نسبت به تنظیم قرارداد دو نسخه ای فی ما بین مسئول واحد صنفی (پیمانکار) و سفارش دهنده (کارفرما) اقدام و کلیه موارد توافق طرفین در آن درج گردد.
  • بعد از امضا قرارداد، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نزد پیمانکار نگهداری گردد.
  • در پایان کار فاکتور کار انجام شده جهت تسویه حساب صادر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید