جلیل ایرانمنش

نجاری

جلیل ایرانمنش

نجاری

نام واحد صنفی: ایرانمنش

شماره تلفن واحد صنفی : 3226496-034

شماره همراه : آقای جلیل ایرانمنش 09133408420

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار قائم ( جاده شرف آباد) حدفاصل کوچه 26 و 28 جنب آژانس بوستان (ایرانمنش)

دیدگاهتان را بنویسید