حجت عامری

نجاری

حجت عامری

نجاری

نام واحد صنفی: دست آفریده های چوبی من

شماره تلفن واحد صنفی :   32435806-034

شماره همراه :  آقای حجت عامری 09132989637

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار جهاد کوچه شماره 20 پلاک 74 روبروی شمالی 2 نبش جنوبی 4

دیدگاهتان را بنویسید