حسین زینل پور

نجاری

حسین زینل پور

نجاری

نام واحد صنفی: زینل پور

شماره تلفن واحد صنفی : 33317360-034

شماره همراه :  آقای حسین زینل پور 09134930243

آدرس واحد صنفی : کرمان، شهرک صنعتی شماره 1، بلوار افرا کوچه اول سمت راست، قطعه c1 50

دیدگاهتان را بنویسید