حسین فریور

نجاری

حسین فریور

رسته شغلی : نجاری

نام واحد صنفی : فریور

شماره تلفن واحد صنفی : 33312174-034

شماره همراه : آقای حسین فریور 09134415932

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید مدرس نبش سه راه سلمان فارسی

تاریخ اعتبار جواز کسب تا 1405/01/30

دیدگاهتان را بنویسید