دریافت هزینه های بیمه تکمیلی

دریافت هزینه های بیمه تکمیل درمان بیمه آسیا

دریافت هزینه های بیمه تکمیلی

اعضا محترم اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان که دارای بیمه تکمیل درمان بیمه آسیا می باشند می توانند برای دریافت هزینه های بیمه تکمیل درمان سال 1400 بیمه آسیا، با در دست داشتن مدارک از مورخ 1400/03/01 به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

مهلت ارائه مدارک هزینه های درمان:

جهت ارائه مدارک هزینه های درمانی خود حداکثر تا سه ماه بعد به دفتر بیمه آسیا به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

آدرس : خیابان سادات خشرو ( ابن سینا ) نبش کوچه شماره 8، جنب پوشاک کیهان، طبقه اول 

روزهای مراجعه : شنبه و سه شنبه

دیدگاهتان را بنویسید