دیدار با هیات مدیره اتحادیه

هیات مدیره اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز چوبی و فراورده های چوبی کرمان، در جهت فراهم نمودن امکان دیدار مستقیم با اعضا اتحادیه و مراجعین محترم و تلاش برای رفع مشکلات و شنیدن نقطه نظرات اعضا محترم، اقدام به برگزاری جلسات رودر رو نمودند.

لذا اعضای محترم برای دیدار با هیات مدیره اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان  با گرفتن وقت قبلی می توانند در ساعت معین شده از سوی اتحادیه، نقطه نظرات خود را با اعضای هیات مدیره در میان بگذارند.

زمان تشکیل جلسات

هر هفته در روزهای پنجشنبه از ساعت 9:30 الی 11:30

دیدگاهتان را بنویسید