رحمان زراعی کشیتوئیه

نجاری

رحمان زراعی کشیتوئیه

نجاری ام دی اف کار

نام واحد صنفی:

شماره تلفن واحد صنفی : 33413708-034

شماره همراه :  آقای رحمان زراعی کشیتوئیه 09136644658

آدرس واحد صنفی : کرمان، بزرگراه امام خمینی، محله صنعتی انتهای کوچه شماره 5 سمت راست

دیدگاهتان را بنویسید