رضا شجره غلامحسین نژاد

نجاری

رضا شجره غلامحسین نژاد

نجاری

نام واحد صنفی: نیک کابین

شماره تلفن واحد صنفی :   33226001-034

شماره همراه :  آقای رضا شجره غلامحسین نژاد 09132989677

آدرس واحد صنفی : کرمان، جاده تهران، قائم آباد خیابان مولوی نبش کوچه شماره 1

دیدگاهتان را بنویسید