رضا مهاجری رفسنجانی

نجاری

رضا مهاجری رفسنجانی

رسته شغلی : نجاری

نام واحد صنفی :

شماره تلفن واحد صنفی :  33227800-034

شماره همراه : آقای رضا مهاجری رفسنجانی 09131403200

آدرس واحد صنفی : کرمان، ابتدای کمربندی جوپاری، کوچه دوم بعد پمپ بنزین آفتاب، درب اول سمت راست

تاریخ اعتبار جواز کسب تا 1402/02/29

دیدگاهتان را بنویسید