سامانه جامع انبارها

سامانه جامع انبارها

سامانه جامع انبارها

بر اساس اطلاع سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کرمان کلیه انبارهای صنفی و غیر صنفی ملزم به ثبت نام در سامانه جامع انبارها می باشند. همچنین برای کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ملزم به ثبت رسید و حواله می باشند.

سامانه جامع انبارها

دیدگاهتان را بنویسید