سامانه سکوی خدمات اصناف

سامانه سکوی خدمات اصناف

اعضا محترم بر اساس نامه شماره 5755 مورخ 1400/11/03 اتاق اصناف کرمان، خواهشمند است نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده بر بستر سامانه سکوی خدمات اصناف به نشانی اینترنتی Asnaf.moi.ir  اقدام فرمائید و کلیه شیوه نامه های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا را رعایت فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید