سید ابراهیم حسینی گوکی

نجاری

سید ابراهیم حسینی گوکی

نجاری

نام واحد صنفی: سید احسان

شماره تلفن واحد صنفی : 32723968-034

شماره همراه : آقای سید ابراهیم حسینی گوکی 09133983412

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان24 آذر روبروی کوچه شماره 33

دیدگاهتان را بنویسید