شهرام اسمعیلیان

نجاری

شهرام اسمعیلیان

نجاری

نام واحد صنفی:

شماره تلفن واحد صنفی : 32463073-034

شماره همراه : آقای شهرام اسمعیلیان 09133419830

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار قائم ( جاده شرف آباد) بعد از کوچه شماره 62 نرسیده به صنایع ممتازان

دیدگاهتان را بنویسید