شهرام مصطفائی

نجاری

شهرام مصطفائی

رسته شغلی : نجاری

نام واحد صنفی :

شماره تلفن واحد صنفی :  -034

شماره همراه : آقای شهرام مصطفائی 09136601200

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار قائم ( جاده شرف آباد) کوچه شماره 47 اولین فرعی سمت راست، اولین سوله

تاریخ اعتبار جواز کسب تا 1402/09/17

دیدگاهتان را بنویسید