عدم نیاز به اخذ مجوز برای انبارهای غیرتجاری واحدهای صنفی

اعضاء محترم اتحادیه صنف نجار و مبلساز

در خصوص مجوز انبارهای غیر تجاری داخل یا خارج از شهر کرمان به اطلاع می رساند؛ چنانچه انبار اختصاصی صرفا به منظور استفاده واحد صنفی بوده و بهره برداری تجاری، عمومی و انتفاعی از آن صورت نمی پذیرد، مشمول اخذ پروانه کسب نمی باشد.

لذا با لحاظ نمودن همزمان شرایط زیر، احتیاجی به اخذ پروانه کسب برای واحد مذکور نمی باشد.

  1. انبار تحت اجاره یا مالکیت واحدهای صنفی باشد
  2. استفاده واحد صنفی بوده و بهره برداری تجاری، عمومی و انتفاعی از آن صورت نپذیرد
  3. واحد صنفی اقدام به ثبت اطلاعات کالا و انبار خود در سامانه جامع انبارها نموده باشد
  4. درب انبار بسته باشد

دیدگاهتان را بنویسید