عزت حیدری بافقی

خرده فروشی چوب و الوار و مصالح ساختمانی

عزت حیدری بافقی

فروشندگی چوب و الوار

نام واحد صنفی: عدالت

ایمان قاضی زاده

شماره تلفن واحد صنفی : 33124445-034

شماره همراه : عزت حیدری بافقی 09131961295

آدرس واحد صنفی : خیابان شهداء خانوک بین کوچه شماره 21 و 23

دیدگاهتان را بنویسید