علی اکبر جهان بخشیان

نجاری

علی اکبر جهان بخشیان

نجاری

نام واحد صنفی:

شماره تلفن واحد صنفی : 32716671-034

شماره همراه : آقای علی اکبر جهان بخشیان 09133418461

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید رجائی بعد کوچه 25

دیدگاهتان را بنویسید