علی ایرانمنش

فروشندگی مصنوعات چوبی

علی ایرانمنش

فروشندگی مصنوعات چوبی

نام واحد صنفی: ایرانمنش

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه

علی ایرانمنش

شماره تلفن واحد صنفی : 32716924-034

شماره همراه : آقای علی ایرانمنش 09131406813

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید رجاعی نبش کوچه 25 مقابل تکیه ابوالفضل

دیدگاهتان را بنویسید