لیلا رضائی گزکی

نجاری

لیلا رضائی گزکی

نجاری

نام واحد صنفی: سعدی

شماره تلفن واحد صنفی : 32523762-034

شماره همراه :  خانم لیلا رضائی گزکی 09133974054

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شیخ احمد کافی شمالی کوچه شماره 10، پلاک 51

دیدگاهتان را بنویسید