محمد آشور زاده

نجاری

محمد آشور زاده

نجاری

نام واحد صنفی: آشور زاده

رئیس اتحادیه صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان

شماره تلفن واحد صنفی : 32459130-034

شماره همراه : آقای محمد آشور زاده 09133413641

آدرس واحد صنفی : کرمان، بزرگراه امام، خیابان شیخ احمد کافی جنوبی، خیابان میثاق، کوچه میثاق 2

دیدگاهتان را بنویسید