محمد امیری سرمشک

نجاری

محمد امیری سرمشک

نجاری ام دی اف کار

نام واحد صنفی: دی

شماره تلفن واحد صنفی : 32540150-034

شماره همراه : آقای محمد امیری سرمشک 09139872064

آدرس واحد صنفی : کرمان، کمربندی جوپاری، حدفاصل پا ایثار و چهارراه الله آباد، جنب کارواش 80

دیدگاهتان را بنویسید