محمد حسینی باج جوپاری

نجاری

محمد حسینی باج جوپاری

نجاری ام دی اف کار

نام واحد صنفی: زیبا نما

شماره تلفن واحد صنفی : 32235970-034

شماره همراه : آقای محمد حسینی باج جوپاری 09139977050

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان آسیاباد جنوبی نبش کوچه غربی 5

دیدگاهتان را بنویسید