محمد حسین منشادی نژاد

نجاری

محمد حسین منشادی نژاد

رسته شغلی : نجاری

نام واحد صنفی : توسکا

شماره تلفن واحد صنفی :  33328493-034

شماره همراه : آقای محمد حسین منشادی نژاد 09133435027

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید مدرس حد فاصل کوچه شماره 8 و 10

تاریخ اعتبار جواز کسب تا 1402/12/27

دیدگاهتان را بنویسید