محمد رضا ساردوئی زاده

نجاری

محمد رضا ساردوئی زاده

نجاری

نام واحد صنفی: ترده

شماره تلفن واحد صنفی :   -034

شماره همراه :  آقای محمد رضا ساردوئی زاده 09132424281

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان ابوذر شمالی نبش کوچه 68

دیدگاهتان را بنویسید