محمد رضا عاشورزاده

نجاری

محمد رضا عاشورزاده

نجاری

نام واحد صنفی: آریا چوب

شماره تلفن واحد صنفی :   32469080-034

شماره همراه :  آقای محمد رضا عاشورزاده 09131411383

آدرس واحد صنفی : کرمان، بزرگراه امام محله صنعتی کوچه شماره 5 روبروی بستنی پگاه 

دیدگاهتان را بنویسید