محمد نجار منصوری

نجاری

محمد نجار منصوری

رسته شغلی : نجاری

نام واحد صنفی : منصوری

شماره تلفن واحد صنفی :  32526866-034

شماره همراه : آقای محمد نجار منصوری 09132407037

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار قدس نبش کوچه شماره 3

تاریخ اعتبار جواز کسب تا 1404/03/22

دیدگاهتان را بنویسید