محمد نوحی

فروشندگی مبلمان

محمد نوحی

فروشندگی مبلمان

نام واحد صنفی: هنر

نایب رئیس دوم اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز کرمان

شماره تلفن واحد صنفی : 32447193-034

شماره همراه : آقای محمد نوحی 09131403305

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید بهشتی حدفاصل کوچه 10 و 12

دیدگاهتان را بنویسید