محمود نیک پور

نجاری

محمود نیک پور راینی

رسته شغلی : نجاری

نام واحد صنفی : نیکپور

شماره تلفن واحد صنفی :  33230314-034

شماره همراه : آقای محمود نیک پور راینی 09131496058

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید مصطفی خمینی نبش کوچه 59

تاریخ اعتبار جواز کسب تا 1404/10/03

دیدگاهتان را بنویسید