مرتضی سلجوقی رساء

نجاری

مرتضی سلجوقی رسا

نجاری

نام واحد صنفی: راش

شماره تلفن واحد صنفی :   33113969-034

شماره همراه :  آقای مرتضی سلجوقی رسا 09133873381

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان فیروز آباد، نبش کوچه شماره 26

دیدگاهتان را بنویسید