مهدی بخشی

فروشندگی مصنوعات چوبی

مهدی بخشی

فروشندگی مصنوعات چوبی

نام واحد صنفی: ارزان شب

علی ایرانمنش

شماره تلفن واحد صنفی : 32721699-034

شماره همراه : آقای مهدی بخشی 09135055800

آدرس : کرمان، خیابان شهید رجائی، خیابان شهید مفتح، نبش کوچه شماره 3  

دیدگاهتان را بنویسید