مهدی پرداختیم

نجاری

مهدی پرداختیم

نجاری

نام واحد صنفی:

شماره تلفن واحد صنفی : 33227642-034

شماره همراه : آقای مهدی پرداختیم 09133431120

آدرس واحد صنفی : کرمان، بزرگراه امام، محله صنعتی، بلوار اصلی حدفاصل کوچه شماره 5 و 7

دیدگاهتان را بنویسید