مهلت ارائه مدارک پزشکی

مهلت ارائه مدارک پزشکی خردادماه تا مردادماه 1400

مهلت ارائه مدارک پزشکی :

اعضا محترم آخرین مهلت ارائه مدارک پزشکی ( بیمه تکمیل درمان ) مربوط به ماههای خرداد لغایت مرداد تا تاریخ 1400/06/25 می باشد .

آدرس : خیابان سادات خشرو ( ابن سینا ) نبش کوچه شماره 8، جنب پوشاک کیهان، طبقه اول 

روزهای مراجعه : شنبه و سه شنبه

دیدگاهتان را بنویسید