میترا احمدی جوپاری

فروشندگی مبلمان

میترا احمدی جوپاری

فروشندگی مبلمان

نام واحد صنفی : حضرتی

شماره تلفن واحد صنفی : 32728139-034

شماره همراه :  خانم میترا احمدی جوپاری 09371219163

آدرس واحد صنفی : جاده شرف آباد ابتدای بلوار سمت راست بعد از نمایندگی تویوتا

دیدگاهتان را بنویسید