هادی عباس آبادی

تولید کابینت

هادی عباس آبادی

تولید کابینت ام دی اف

نام واحد صنفی : عباس آبادی

شماره تلفن واحد صنفی : 

شماره همراه : آقای هادی عباس آبادی

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان استاد مطهری، آسیاباد جنوبی نبش شرقی 11

دیدگاهتان را بنویسید